За нас

Фирма "Бастет 73"ЕООД, е регистрирано търговско дружество от 2008 година и вече 10 години извършва успешно търговска, посредническа и други дейности на територията на страната.